Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Firma Jubilerska „Oskar” s.c. A. Skibniewska, R. Skibniewski, ul. Rynek 8, 34-400 Nowy Targ.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

• informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
• informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko
• informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
• informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
• informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej,
• informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
• informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
• informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
• wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

• administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
• personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
• umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
• wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
• przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
• wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
• wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
• przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
• dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
• zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
• zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
• weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);

Ujawnianie danych osobowych – w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

Okres przetwarzania danych osobowych

• dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem.
• dane osobowe na potrzeby umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat.
• zakupy dokonane on-line, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
• dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez okres 1 roku.
• dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Prawa użytkowników:

• możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
• prośba o usunięcie danych z bazy
• możliwość sprostowania i zmiany danych
• ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu

Ciasteczka

Strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Przewiń na górę